Website Banner

ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ทรงกระบอกแนวนอน(Capsule Horizontal Storage Tank)
คุณสมบัติทั่วไป    
          ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสขนาดใหญ่ปลอดภัยสำหรับเพื่อการอุปโภคบริโภค มาตรฐานวัสดุที่ใช้ผลิตชนิดเดียวกับ มอก 435-2548 ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาสเสริมแรงด้วยใยแก้วคุณภาพสูง(Fiberglass Reinforced Polyester)โดยกระบวนการพันลายเส้น(Filament Cross Winding Method)  ตัวถังแข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา มี ไม่ทำปฎิกิริยากับเคมีและความร้อน อายุการใช้งานยาวนานกว่า20ปี  มั่นใจได้ว่าสะอาดปลอดภัย  ดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้ว่าสะอาดและปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคโดยผู้ผลิตวัตถุดิบระดับโลก ได้รับมาตรฐาน ISO 9001-2008

     ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสเสริมแรง มีทรงนอนเหมาะสำหรับใช้เก็บน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค และการใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่น ถังเก็บน้ำดับเพลิง ถังสำรองน้ำ เป็นต้น มีให้เลือกหลายขนาด ตั้งแต่ 8,000-100,000 ลิตร
 Features:
1) Made From High Quality Corrosion Resistant Polyester
2) Production Process,Continuous Fiberglass Filament Winding Without Alkali
3) Light Weight, High Strength
4) Using food grade resin,no poison or smell 
5) long life usage than 20 years       
ถังเก็บน้ำแนวนอน(FRP/GRE Horizontal Tank)                                   แท็งก์น้ำบนดินขนาด 15,000S ลิตร D2.0L4.80  ถังเก็บน้ำำบนดินขนาด 8,000S ลิตร D2.0L2.5S 
 ถังน้ำขนาด ุ60,000 ลิตร D3.0L8.80  Waste Storage 30,000 ลิตร D2.0L11.5
 ถังขนาด 20,000 ลิตร D2.0L4.3
  FRP Tank 10,000 Liter  D2.0L3.2
  ตารางรายละเอียดของถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสรุ่นมาตรฐาน  
รุ่นความจุ
D1.00*
D1.20*
D1.30
D1.5
D1.60
D1.80
D2.00 D2.20* D2.50 D3.00 D3.50
OG-3000  L3.85 L2.65 L2.25  L1.70 L1.50 L1.20 - - - - -
OG-4000 L5.10 L3.55 L3.00 L2.25 L2.00 L1.60 - - - - -
OG-5000
L6.40 L4.45 L3.80 L2.85 L2.50 L2.00 L1.60 - - - -
OG-6000
L7.65 L5.30 L4.55 L3.40 L3.00 L2.40 L1.95 - - - -
OG-7000 - L6.20 L5.30 L3.95 L3.50 L2.80 L2.25 1.85 1.45 - -
OG-8000
- L7.15 L6.00 L4.50 L4.00 L3.15 L2.55 2.10 1.65 - -
OG-9000
- - L6.80 L5.10 L4.50 L3.55 L2.90 2.40 1.85 - -
OG-10000
- - L7.55 L5.65 L5.00 L3.96 L3.20 L2.65 2.05 1.40 -
OG-12000
- - - L6.80 L6.00 L4.75 L3.85 3.20 2.45 1.70 -
OG-14000
- - - L7.90 L7.00 L5.55 L4.50 3.70 2.85 2.00 1.50
OG-15000
- - - - L7.50 L5.90 L4.80 3.95 3.05 2.10 1.60
OG-18000
- - - - - L7.10 L5.75 4.75 3.70 2.55 1.90
OG-20000
- - - - - L7.90 L6.40 5.30 4.10 2.80 2.10
OG-22500
- - - - - L8.90 L7.20 5.95 4.60 3.20 2.35
OG-25000
- - - - - L9.85 L8.00 6.60 5.10 3.50 2.60
OG-27500
- - - - - - L8.80 7.25 5.60 3.90 2.90
OG-30000
- - - - - - L9.60 7.90 6.10 4.25 3.15
OG-35000
- - - - - - - 9.20 7.15 4.95 3.65
OG-40000
- - - - - - - - 8.15 5.65 4.20
OG-45000
- - - - - - - - 9.20 6.35 4.70
OG-50000
- - - - - - - - 10.20 7.05 5.20
OG-60000
- - - - - - - - 12.20 8.45 6.25
OG-70000
- - - - - - - - - 9.85 7.30
OG-80000
- - - - - - - - - 11.25 8.35
OG-90000 - - - - - - - - - 12.70 9.40 
OG 100,000 - - - - - - - - - 14.00 10.40

หมายเหตุ:การเลือกขนาดความจุและมิติผลิตภัณฑ์
เลือกรุ่นความจุ OG-xxxx แล้วเลือกขนาดหน้าตัด(เส้นผ่าศูนย์กลางถัง,D) จะได้ความยาวถังที่ต้องการ,L

 ข้อควรรู้และข้อเท็จจริงสำหรับถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส (GRP Storage Tank Product Fact)
 ตัวถังทุกขนาดขึ้นรูปด้วยกระบวนการพันไขว้(Filament Cross Windind) ยกเว้นD1.0*D1.2*D2.2*ซึ่งผลิตโดยกระบวนการขึ้นรูปด้วยมือ(Hand Lay Up)  ***ท่อน้ำพีวีซี สามารถปรับเปลี่ยนขนาด จำนวน และตำแหน่งได้
1.รายละเอียดสินค้าเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต 
2. ถังเก็บน้ำใต้ดินถูกออกแบบมาสำหรับบรรจุสำรองน้ำเท่านั้น
3. ถังชนิดพันไขว้(Filament Cross Windind)แข็งแรงกว่าถังชนิดขึ้นรูปด้วยมือ(Hand Lay up)ที่ความหนาเท่ากัน


Current Pageid = 47